Temat: WALKA

SPIS TREŚCI

POEZJA red. Piotr Kasperowicz:

Adam Marian Jałocha

Damian Dawid Nowak

Anna Siudak

Ewa Jakubek

Adam Lizakowski

Katarzyna Zwolska-Płusa

Kamil Galus

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

Patrycja Łyżbicka

Magdalena Zawadzka

Zdzisława Górska

Marek Trusiewicz

PROZA red. Łucja Lange:

Anna Wybraniec

Jakub Filipkowski

Kamila Modrzyńska

Krzysztof Tadeusz Wysocki

Mateusz Kocowski

Wiktor Kulig

GALERIA:

Kat von Rose

Paweł TOTORO Adamiec

Grażyna Ambrożek — AEGIS ART

Adam ERTU Topolski

Błażej Kurowski

PREZENTACJE:

Wywiad z Ruth Hogan

Wywiad z Anką Leśniak

Wywiad z Ludwiką Włodek

Wywiad z adw. Karoliną Kuszlewicz

Wywiad z Orianą Duboz

ZESPÓŁ L&F:

REDAKTOR NACZELNA: Łucja Lange

KOREKTA ANGIELSKA: Edward Lowczowski

KOREKTA POLSKA: Łucja Lange

TŁUMACZENIA NA ANGIELSKI: Zofia Piwowarska, Ewa Jakubek Łucja Lange

TŁUMACZENIA NA POLSKI: Bartłomiej Jaskulski

TEKSTY: Piotr Kasperowicz, Łucja Lange

PRACE WIZUALNE: Łucja Lange